คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 329/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องแล้วฟ้องอีกในมูลกรณีเดียวกัน โจทก์จะฟ้องจำเลย 2 ครั้งไม่ได้ เมื่อยังไม่ขาดอายุความ ก็ควรอุทธรณ์ในเรื่องเดิมนั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android