คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 513/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การจับมือฤาฉุดมือหญิงได้เกิดขึ้นโดยหญิงยินยอมนั้น หาใช่เปนการอนาจารไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 246

ผู้พิพากษา

นรเนติ
พิพาก
พิจารณา.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android