คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 297/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ซื้อขาย วิธีพิจารณาแพ่ง สัญญาขายที่ดินที่มีชื่อผู้อื่นซึ่งไม่ใช่คู่สัญญาอยู่ในโฉนดด้วย ศาลไม่บังคับให้ขายถ้าอาจเกิดเสียหายได้
ค่าเสียหาย ศาลให้คืน+เงินราคากับดอกเบี้ย ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจแก้คำพิพากษาศาลเดิมในข้อที่โทก์ไม่อุทธรณ์ขึ้นมา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android