คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 286/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เอาโทษที่รอมารวมลงโทษเกิน 20 ปีได้ วิธีพิจารณาอาชญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 45-71

ผู้พิพากษา

บัส
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android