คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 485/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำรับสารภาพของจำเลยกับคนอื่น ถึงมาทว่าจำเลยจะให้การปฏิเสธในคดี ก็เปนเหตุให้ลดโทษได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 37
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 249-59

ผู้พิพากษา

นรเนติ
พิพาก
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android