คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 253/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สินบริคณหฺ์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อนุญาตด้วยปากให้เมียขายฝากก็ใช้ได้ การตั้งตัวแทนต้องทำเป็นหนังสือไม่เกี่ยวถึงผัวอนุญาตให้เมียกทำการผูกพันสินบริคณห์ ที่ดิน ขายฝาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38-456-758

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนูศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android