คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 463/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อัยการไม่มีอำนาจที่จะฟ้องเรียกทรัพย์แทนเจ้าทุกข์ได้ ในคดีฉุดคร่าอนาจาร
(เทียบฎีกาที่ 249/64)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 246.256

ผู้พิพากษา

พิจารณา
นรเนติ
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android