คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 235/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทั้งผู้จัดการร้านขายของไม่ต้องทำเป็นหนังสือผู้จัดการในนามตนเองออกตั๋วสั่งจ่ายเงินของตัวการ ผู้จัดการไม่ต้องรับผิดต่อตัวการ พ.ร.บ.ภาษีชั้นใน ใบอนุญาตสุรา การโอนชื่อผู้รับอนุญาตเพื่อสะดวกต่อการค้าไม่หมายความว่าได้โอนการขายสุราให้แก่ผู้นั้นไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798-821

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android