คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 445/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าพนักงานผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งไปจับคนลักเล่นการพนันในหมู่บ้านอื่นไม่ใช่เจ้าพนักงานทำการในน่าที่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android