คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 197/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าเคหะสถาน เพิงมีผากั้นและหลังคาทำไว้สำหรับนอนเฝ้าอวนเป็นเคหะสถาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9 -10
  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 8
  • อาชญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android