คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 181/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน
ชื่อในโฉนด ปกครองปรปักษ์ระวาง บิดากับบุตร์ผู้ที่รับซื้อที่ดินไว้โดยรู้แล้วว่าที่นั้นมิใช่ของผู้ขายทั้งผู้ซื้อก็ไม่เคยเข้า ปกครองที่ ๆ ซื้อเลยดังนี้ ผู้ซื้อไม่มีกรรมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android