คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 171/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาอาชญา ฟ้องว่าจำเลยมีผิดฐาน่ทำร้ายร่างกายและขอให้ส่งตัวไปอยู่ต่างจังหวัด แม้ศาลจะยกข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกาย ศาลก็มีอำนาจพิจารณาเรื่องส่งตัวจำเลยไปอยู่ต่างจังหวัดได้ทีเดียว ไม่ต้องให้ฟ้องใหม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา
  • พระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจัดและคนที่เคยต้องโทษหลายครั้ง ร.ศ.127 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android