คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 379/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ใดมีของร้ายในเวลา ใกล้ชิดติดต่อกับเวลาที่ของหาย กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้นั้นเปนผู้ร้าย
ดูฎีกาที่ 272/2469
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

ผู้พิพากษา

ศรี
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android