คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1236/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญซื้อขายทำกันเอง ผู้ซื้อปกครองเกิน 10 ปี ได้กรรมสิทธิฉะเพาะที่ปกครอง วิธีพิจารณาแพ่ง ตัดสินแบ่งที่ดินโดยไม่มีแผนที่วิวาท เปนหน้าที่ของศาลเดิมจะจัดให้เปนไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android