คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 130/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาอาชญา บังคับให้ซื้อฝิ่นให้สูบ และว่าจะทำร้าย แล้วหยิบมีดที่วางอยู่ข้างตัวขยับลุกขึ้น จำเลยแย่งมีดได้และทำร้ายดังนี้ ใช่ไม่ป้องกัน เป็นการยั่วโทษะตาม ม. 55
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 259 - 50 -

ผู้พิพากษา

วิกรม
นล
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android