คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 318/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำรับสารภาพในคดีฆ่าคนตายต้องมีคำพยานประกอบ ถ้าไม่มีนายแพทย์มาเบิกความประกอบ ศาลจะไม่ฟังว่าคำรับสารภาพนั้นเปนคำรับสารภาพของคนวิกลจริต คดียุติเมื่อจำเลยตาย ตามมาตรา 77.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

เนียล
พรหม
ม. บัสซาด

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android