คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1226/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ตายเปนคนในบังคับฝรั่งเศส ฎีกาได้แต่ในปัญหากฎหมาย ปัญหากฎหมาย ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงผิดจากหลักฐานในสำนวน วิธีพิจารณาอาชญา ศาลอุทธรณ์มีอำนาจเพิ่มโทษจำเลยที่โจทก์ไม่ได้ร้องขอขึ้นมา ลักษณพะยาน คำของผู้สมรู้ต้องมีพะยานประกอบ พะยานประพฤติเหตุ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 250
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 250
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 250

ผู้พิพากษา

บัส
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android