คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 105/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยืมเงินชำระเงินโดยการโอนตั๋วสัญญา หนี้จะระงับเมื่อตั๋วนั้นได้ใช้เงินแล้ว วิธีพิจารณาแพ่ง พะยาน สืบแก้ไขเอกสารไม่ได้กู้เงินไป 1210 บาท จะเถียงว่าได้รับเงินเพียง 900 บาท ไม่ได้ แปลสัญญา ค่าธรรมเนียมคดีก็จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ย้อนสำนวนให้ศาลเดิมสืบพะยานแลตัดสินใหม่ศาลอุทธรณ์ขั้นแรกไม่คืนให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 - 321

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android