คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 102/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีที่เสร็จเด็ดขาดไปแล้ว แม้คราวก่อนอ้าง ม.338 มาคราวหลังอ้าง ม.256 ต่างกัน แต่เป็นคดีเดียวกันฟ้องไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

วิกรม
นล
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android