คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 84/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องว่าลักทรัพย์แลขอเพิ่มดทษฐานไม่เข็ดหลาบกับให้ส่งไปต่างจังหวัดดัดสันดาน เมื่อศาลยกข้อหาเรื่องลักทรัพย์แล้ว จะสั่งให้ส่งจำเลยไปอยู่ต่างจังหวัดตาม พ.ร.บ.ดัดสันดานก็ได้ การส่งไปอยู่ต่างจังหวัด หรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของศาล
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจัดและคนที่เคยต้องโทษหลายครั้ง ร.ศ.127 มาตรา 3 วิธีพิจา

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android