คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 83/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตั้งร้านฝิ่นหรือไม่มีใบอนุญาตพิเศษไม่มีอำนาจนำฝิ่นอำนาจนำฝิ่นออกนอกร้านหรือเอาไปคืนรัฐบาลศาลมีอำนาจริบฝิ่นนั้น วิธีพิจารณาอาชญา ลักษณพะยาน มีฝิ่นในตัวโดยไม่ปรากฏว่ามีใบอนุญาต สันนิษฐานว่า จำเลยมีผิด จำเลยต้องสืบ หน้าที่นำสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 53 - 59 -6

ผู้พิพากษา

พรหม
หริศ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android