คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 81/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กะแช่กลั่นแล้วมีแอลกอฮอล์ จำเลยต้องมีผิดจำเลยต้องสืบว่าการกลั่นเปลี่ยนสภาพจึงจะพ้นผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38 วิธีพิจ

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android