คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กฎเสนาบดีข้อ 8 เล่นไพ่เก็บค่าต๋งผู้เล่นทุกคนพร้อมทั้งนายวงผู้เก็บค่าต๋งต้องมีผิดด้วยกันตามกฎหมายข้างต้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 4-9

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android