คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความหมายแพ่งมาตรา 335 ข้อ 12 นั้น หมายถึง สุนัขดุด้วย ตำรวจมีอำนาจขังเจ้าของสุนัขดุร้ายที่ไปทำร้ายผู้อื่นได้ วิธีพิจารณาอาชญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 270 - 271

ผู้พิพากษา

วิกรม
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android