คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 235/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ให้เช่าช่วงต้องเสียภาษีเหมือนกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีโรงร้าน จ.ศ.1232
  • พระราชบัญญัติแก้ไขข้อความภาษีโรงร้าน ร.ศ.131

ผู้พิพากษา

หริศ
พิจาร
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android