คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 29/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดอาญาเนื่องแต่วัดถุระเบิด พ.ศ.2465

ผู้พิพากษา

จินดา
นรเนติ
หริศ
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android