คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 91/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าของบอกว่าถ้าใครเอากระบือของเขามาให้รับซื้อไว้ให้ ผู้รับซื้อไม่ผิดตามมาตรานี้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 321

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android