คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 63/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แป้งเชื้อเข้าหมัก จำหน่ายแป้งเข้าหมักนอกเขตร์ได้รับอนุญาตมีผิดตามกฎหมายข้างบน
แป้งเชื้อเข้าหมักไม่ใช่สุรา จะยก พ.ร.บ.ภาษีสุรามาปรับแก่คดีแป้งเชื้อเข้าหมักไม่ได้
หน้าที่นำสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467 มาตรา 6
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467 มาตรา 6
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android