คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 59/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องแล้วฟ้องอีก คดีเรื่องรุกล้ำทางหลวงเปนความผิดครั้งเดียวและเมื่อศาลได้เคยตัดสินให้ยกฟ้องไปครั้งหนึ่งแล้วโจทก์ก็หมดสิทธิที่จะนำคดีนั้นมาฟ้องใหม่อีก คดีที่ฟ้องในทางอาชญาและแพ่งปนกัน เมื่อคดีอาชญาศาลไม่ลงโทษจำเลย ศาลไม่ควรยกปัญหาในคดีแพ่งขึ้นวินิจฉัยถ้าโจทก์มิได้เสียค่าธรรมเนียม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 336
  • อาชญา มาตรา 327-89
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 327-89

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android