คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1196/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องทางอาชญาต้องกล่าวความให้ชัดเจน จะกล่าวในฟ้องเปนทางแพ่งไม่ได้ศาลโปริสภารับฟ้องอาชญาแล้ว ตามระเบียบต้องฟังหลักฐานโจทก์ ตัวการตัวแทน ตัวแทนเปนผู้รับเงินจะฟ้องตัวการให้ผิดทางอาชญาไม่ได้ เมื่อไม่ปรากฎว่าสมคบกันทุจจริต
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 304
  • อาชญา มาตรา 311
  • อาชญา มาตรา 314 วิธีพ

ผู้พิพากษา

บัส
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android