คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1191/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้รับมฤดกทำสัญญากับทายาทอื่น ๆ ว่าจะไม่เกี่ยวข้องในกองมฤดกและให้ทายาทนั้นเสียดอกเบี้ยให้ตน และตนยอมรับจำนวนเงินอันแน่นอน กับให้ทายาทนั้นใช้หนี้กองมฤดกแทนตน ถือว่าตนสละสิทธิในกองมฤดก พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.8 คนในบังคับโปรตุเกศต้องฎีกาในข้อกฎหมายแปลสัญญาเปนปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android