คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 188/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จรจัด. วิธีพิจารณาอาญา สัญญาทางไมตรี,คนบังคับอังกฤษเปนจำเลย ฎีกาได้ฉะเพาะข้อกฎหมาย,ดุลพินิจของศาลในเรื่องเรียกประกันทัณฑบน.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30

ผู้พิพากษา

นรเนติ
เนียล
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android