คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1161/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หาว่าลอบใช้เครื่องจักร์โดยไม่มีสิทธิเปนหมิ่นประมาท หาว่าเปนเจ๊กกุลีไม่เปนหมิ่นประมาทการใส่ความผู้อื่นตาม ม.282 หรือหมิ่นประมาทซึ่งหน้าตลอดจนการโฆษณาหมิ่นประมาทตาม ม.339 ข้อ 2-3 ผู้นั้นต้องมีผิดในทางอาชญาหาใช่แต่ผิดในทางแพ่งไม่ ประมวลแพ่ง ม.423
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 282
  • อาชญา มาตรา 339
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android