คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1149/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ล้มละลายจะเปนโจทก์ฟ้องคดีอาชญาอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สมบัติของผู้ล้มละลายอันตกอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์โดยมิได้รับอนุญาตก่อนนั้นไม่ได้ วิธีพิจารณาอาชญา พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.8 คนบังคับอิตาลีเปนคู่ความกับคนไทย คู่ความฎีกาได้แต่ในปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มาตรา 14
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 14
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

บัส
วิกรม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android