คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 95/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน, บุกรุก โก่นสร้างไม่เต็มเนื้อที่ในใบเหยียบย่ำ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 327
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64
  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 มาตรา 62

ผู้พิพากษา

หริศ
จินดา
นรเนติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android