คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1139/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ภรรยากู้หนี้สามีไม่รู้เห็นยินยอมด้วย สินบริคณท์ไม่ต้องรับผิดแต่เจ้าหนี้ขอชำระหนี้จากสินส่วนตัวของเมียได้
วิธีพิจารณาแพ่ง ดอกเบี้ยไม่บังคับให้ถ้าผู้ให้กู้ทำนาต่างดอกเบี้ย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android