คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1138/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อนุญาโตตุลาการตกลงกันสืบพะยานร่วมชั้นอำเภอ แต่พะยานเบิกความไม่แน่ชัดคำเปรียบเทียบของอำเภอขัดกับข้อตกลงของคู่กรณีและไม่เด็ดขาด จะถือเปนคำบังคับไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 108

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android