คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ค่าธรรมเนียมในคดีอาชญาที่โจทก์เปนคนสามัญฟ้องให้ลงโทษและเรียกทรัพย์คืน ต้องเสียค่าธรรมเนียม อำนาจฟ้องถ้าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ที่ถูกยักยอกฟ้องไม่ได้ คดีอนาถาศาลก็ตัดสินให้ใช้ค่าธรรมเนียมค่าทนายไว้ก่อน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 314 วิธีพ

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android