คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1094/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ป้องกันพอสมควรแก่เหตุ เข้าใจว่าเปนผู้ร้ายเลยยิงตาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 50

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android