คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1080/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ซื้อขายโคไม่โอนทะเบียนคำว่าเจ้าของสัตว์หมายความถึงผู้ที่ได้มาโดยลักหรือยักยอกด้วย เทียบฎีกาที่ 110/2466 วิธีพิจารณาอาชญา ทำผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทที่หนัก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 321
  • อาชญา มาตรา 70
  • พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ.119 มาตรา 25
  • พระราชบัญญัติลักษณะฆ่าโค กระบือและสุกรตามหัวเมือง ร.ศ.119 มาตรา 18 และ 20

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android