คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2477/2529

 แหล่งที่มา: สำนักงาน ส่งเสริมงานตุลาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเพียงเครื่องรับสัญญาณภาพจากสถานีโทรทัศน์การที่ผู้ดูโทรทัศน์ท้าพนันผลการแข่งขันชกมวยตามภาพที่ปรากฏหาทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันตามความหมายของพ.ร.บ.การพนันโดยแท้จริงไม่ศาลย่อมไม่ริบเครื่องรับโทรทัศน์ของกลาง.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน มาตรา 10

ผู้พิพากษา

สาระ เสาวมล
สหัส สิงหวิริยะ
เสวก จันทร์ผ่อง

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android