คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1078/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัดฟ้อง ยื่นคำตัดฟ้องว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเมื่อสืบพะยานโจทก์จำเลยเสร็จแล้ว ศาลไม่รับฟัง ต้องคัดค้านเสียก่อนลงมือพิจารณาจึงจะรับวินิจฉัยให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android