คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาซื้อขายเผื่อชอบเปนสัญญามีเงื่อนไข วิธีพิจารณาแพ่ง ทำให้การแก้ตัวที่โรงพักตำรวจไม่ผูกมัดจำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 505
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 508
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 508

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android