คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1073/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การวินิจฉัยคดีแพ่งเนื่องจากคดีอาชญา ต้องฟังข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีอาชญาเปนหลัก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 424
  • อาชญา มาตรา 90
  • อาชญา มาตรา 91

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android