คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 840/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ซื้อขายไม้ซุงกรรมสิทธิเปลี่ยนมือน่าที่ผู้ซื้อ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

บัส
มโน
เนียล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android