คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1003/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใบเสร็จรับเงินค่าระวางรถไฟเปนหนังสือสำคัญในราชการ แก้จำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินค่าระวางบรรทุกรถไฟมีผิดตาม ม.225
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 224
  • อาชญา มาตรา 225
  • อาชญา มาตรา 319 และ 6

ผู้พิพากษา

บัส
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android