คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 999/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กู้เงินไปโดยมีหนังสือเปนหลักฐาน แม้หนังสือกู้หาย ผู้ให้กู้ก็ฟ้องเรียกเงินนั้นได้ วิธีพิจารณาแพ่ง หนังสือกู้หายฟ้องได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android