คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 988/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลายพิมพ์นิ้วมือนั้นต้องมีพะยานลงชื่อรับรอง 2 คนจึงจะใช้ได้ตามกฎหมาย พะยานคนหนึ่งลงชื่อแต่อีกคนหนึ่งลงลายพิมพ์นิ้วมือนั้นใช้ไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android