คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 987/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจภรรยาที่จะฟ้องความแทนสามี ภรรยาไม่มีอำนาจเปนโจทก์ฟ้องคู่สัญญาของสามี เมื่อยังไม่ปรากฎว่าสามีได้ตายไปและโจทก์เปนผู้รับมฤดก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android