คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 220/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขัดหมายเรียกเพื่อเปรียบเทียบ ความแพ่งของอำเภอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 108
  • พระราชบัญญัติลักษณะพะยาน ร.ศ.113 มาตรา 108

ผู้พิพากษา

พิจารณา
กฤติ
มโน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android